TKP HEADLINE

ภูหินปูน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

 


วัดภููหินปูน ตั้งอยู่บนภูสูง นอกจากเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและชมวิวชั้นดีอีกด้วย เพราะมีกลุ่มหินทรายรูปทรงประหลาดตาจำนวนมากมายกระจัดกระจายบนลานหิน แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย พร้อมมองเห็นวิวอำเภอกุดชุมกว้างไกลสุดสายตา อ่านต่อ

กลุ่มสตรีบ้านหัวขัว ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 การทอผ้าของกลุ่มสตรีบ้านหัวขัว เริ่มจากอดีตชาวบ้านหัวขัวบางส่วนมีการทอผ้าไว้เพื่อถวายวัด หรือใช้ในงานประเพณี ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้เอง เป็นของฝากลูกหลานญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กศน.ตำบลนาคำได้เข้ามาร่วมกลุ่มสตรีบ้านหัวขัว โดยนางอุบล พิลาวัลย์ เป็นผู้สอน และเป็นผู้นำกลุ่ม ในการทอผ้า ปัจจุบัน ผ้าทอมีการจำหน่ายเป็นของฝากประจำตำบล ที่ทาง กศน.ได้ทำการสนับสนุน อ่านต่อ

กระติบข้าว

 

กระติบข้าวระติบข้าวกระติบข้าว คือ ภาชนะในการเก็บอาหารที่เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าชนิดหนึ่งที่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นของที่มีประจำบ้านของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมายาวนาน ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วหรือใช้เก็บเมล็ดพันธุ์พืช หรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องประดับในครัวเรือนหรือประดับสถานที่ต่างๆ เป็นเครื่องจักสานที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก ใบตาล ใบลาน ต้นคล้า หรือ จากต้นพืชที่มีลักษณะยาวเรียว อ่านต่อ


ศูนย์เรียนรู้การปลูกกระเจียวหวานอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มกระเจียวหวานอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ รสชาดหวานกรอบ อ่านต่อ...

ประเพณีสงกรานต์

วันที่ ๑๕ เมษายน ที่วัดบ้านนาโป่ง ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีงานทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประเพณีบุญเบิกบ้าน กศน.ตำบลนาเวียง


ประเพณีบุญเบิกบ้าน กศน.ตำบลนาเวียง ในวันนั้นผู้คนจะตื่นแต่เช้า​ นึ่งข้าว​ หา​กับข้าวกับปลา​ จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน​ ของใช้ของสอดต่าง​ ๆ​ จากนั้นชาวบ้านจะเดินไปรวมตัวกันแล้วทำการแตกบ้านไปทางทิศใต้​ อ่านต่อ...

การทอผ้าซิ่น กศน.ตำบลนาเวียง

กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทอผ้า อ่านต่อ....

การสานตะกร้าจากเส้นลาสติก กศน.ตำบลนาเวียง

นำเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้ มาสานสลับแนวตั้งกับแนวนอนให้มีลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นสานโดยเพิ่มรอบทีละ 1 เส้นทั้ง 4 ด้าน อ่านต่อ...

การทอเสื่อกก กศน.ตำบลนาเวียงการทอเสื่อ....การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาด รองนั่งหรือนอน อ่านต่อ...

การทอผ้าพื้นเมืองลายหอไตรประวัติศาสตร์


กระบวนการผลิต....การทอผ้า เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดยโสธร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand